علائم بارداری پنهان
بارداری

علائم بارداری پنهان

برخی از بانوان نشانه های اولیه ی بارداری را حساسیت سینه، تکرر ادرار، تغییر خلق و خو و مواردی مانند این می دانند. ولی افرادی

بیشتر »