مراقبت نوزاد
سلامت

مراقبت های اولیه از نوزاد

پس از تحمل ۹ بارداری حالا فرزند شما به دنیا آمده و در آغوش شماست. اگر این تجربه اولین تجربه مادری شماست حتما به این

بیشتر »