متن شعر کودکان
خردسال

شعر اسب ابری

شعر اسب ابری کوه، کوه به شکل کله قند است قله برفی آن بلند است دشت، دشت پر گل و رنگارنگ است خانه‌ی ما در

بیشتر »