متل جمجمک برگ خزون
خردسال

متل جمجمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون     جم‌جمک برگ خزون مادرم زینت خاتون، گیس داره قد کمون،‌ از کمون بلندتره، از شبق مشکی تر، گیس اون

بیشتر »
متل ای داد و بیداد
خردسال

متل ای داد و بیداد

متل ای داد و بیداد   ای داد و بیداد! تخمه بو می داد. به همه می داد، به من نمی داد،‌ وقتی که می

بیشتر »