دادن شیر خشک به نوزاد
تغذیه

دادن شیر خشک به نوزاد

برخی از مادران بنا به دلایلی مثل کم وزن بودن نوزاد ، کافی نبودن شیر مادر ، کم بودن شیر مادر و یا دلایل شخصی

بیشتر »