کم کاری تیروئید در بارداری
بارداری

کم کاری تیروئید در بارداری

زمانی که غده ی تیروئید ضعیف عمل کند فرد دچار کم کاری تیروئید خواهد شد. این کم کاری ممکن است در بارداری نیز ایجاد شود.

بیشتر »