زمان بارداری
اقدام به بارداری

مدت زمان لازم برای بارداری

برای بارداری اولین گام شما نزدیکی جنسی منظم و در زمان مناسب است. مدت زمانی که از اقدام به بارداری تا شروع بارداری به طول

بیشتر »