تنفس مصنوعی کودک
سلامت

CPR برای کودکان زیر ۱۲ ماه

راه تنفس کودکان در ماه های ابتدای زندگی ممکن است دچار گرفتگی شود. به همین دلیل بسیار مهم است که خونسردی خود را حفظ کنید.

بیشتر »