گرفتگی بینی نوزاد
سلامت

گرفتگی بینی در نوزادان

نوزادان تازه متولد شده ممکن است بارها دچار گرفتگی بینی شوند. این گرفتگی ممکن شیر خوردن را برای آن دچار مشکل کند. پس بهتر است

بیشتر »