تقویت هوش در کودکان
تربیت

راهکار های تقویت هوش در کودکان

دغدغه بسیاری از والدین تقویت هوش کودکانشان است. هاوارد گاردنر، روانشناس به هوش چندگانه معتقد است. در این مقاله راه هایی برای تقویت هر کدام

بیشتر »