اثرات شیردهی
پدرانه / مادرانه

اثرات شیردهی روی مغز مادر

شیردی به نوزاد اثرات مثبتی روی مغز مادر دارد. شیر دادن به نوزاد نواد مغذی لازم برای رشد را به نوزاد منتقل می کند. مزایای

بیشتر »