عوارض آمپول پروژسترون
بارداری

عوارض آمپول پروژسترون

در مواردی مانند سابقه ی سقت جنین وجود داشته باشد یا زنانی که می خواهند اقدام به آی وی اف کنند ممکن است آمپول پروژسترون

بیشتر »