آموزش نقاشی

آموزش نقاشی شیر با کلمه lion

در این نقاشی شما با کلمه انگلیسی “lion” هم یک تصویر از شیر می کشید و هم می توانید نوشتار این کلمه انگلیسی را به

بیشتر »