آموزش نقاشی

آموزش نقاشی شیر با کلمه lion

در این نقاشی شما با کلمه انگلیسی “lion” هم یک تصویر از شیر می کشید و هم می توانید نوشتار این کلمه انگلیسی را به

بیشتر »
آموزش نقاشی مرغ
آموزش نقاشی

آموزش نقاشی مرغ با کلمه Hen

در این نقاشی شما با کلمه انگلیسی “hen” هم یک تصویر از مرغ به همراه جوجه اش می کشید و هم می توانید نوشتار این

بیشتر »